Hinnasto ja harjoittelumaksu käytäntö

Ajan tasalla olevat hinnat löytyvät kurssi ilmoittautumisista - > Kurssit . Luethan silti myös alla olevat maksukäytännöt

Harjoitus- ja jäsenmaksukäytännöt 2022-2023

Uimarilta peritään harjoitusmaksu, joka sisältää myös seuran jäsenmaksun. Uintivuosi koostuu kahdesta kaudesta ja syksyllä ilmoittaudutaan koko uintivuodelle. 

Kaudet ovat syyskausi (syyskuu – joulukuu) ja kevätkausi (tammikuu – toukokuu) ja kesäkausi (kesäkuu – elokuu). Valmennusryhmien kausi alkaa jo elokuussa.  Kevätkauden osallistuminen on mahdollista perua veloituksetta ennen kauden alkua tammikuussa. 

Harjoitusmaksun suuruuden määrittelee uimarin tasoryhmä. Harjoitusmaksu on määritelty harjoituskertojen ja -keston mukaisesti.

Sisaralennus:

Seuralla ei ole käytössä sisaralennusjärjestelmää.

Laskutus:

Lasku muodostuu ilmoittautumisen yhteydessä. Laskun eräpäivä on noin 3 viikon kuluttua ryhmän aloituksesta. Mikäli uimari lopettaa harjoittelun kesken uintikauden, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua, tai osaa maksusta.

Samoin, jos uimari ei pysty osallistumaan kaikkiin ryhmänsä harjoituksiin, esimerkiksi toisen harrastuksen johdosta, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua, tai osaa maksusta, tai ryhdy maksujärjestelyihin.  Vaihtoehtona on osallistua paremmin aikatauluihin sopivan ryhmän harjoituksiin. 

Laskutus tapahtuu myClubin kautta ja lasku tulee myClubissa ilmoitettuun sähköpostisoitteeseen. Seuralla on käytössä Visma Finance Solutions Oy:n maksuvalvontapalvelu, joka hoitaa maksuvalvonnan, mahdolliset maksumuistutukset ja tarvittaessa perintätoimet seuran puolesta.

Laskut luodaan ja lähetetään edelleen seuran toimesta. Huoltajan tulee pitää yhteystiedot myClubissa ajan tasalla.

Maksujen laiminlyönti

Harjoittelumaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa, että seuralla ei ole velvollisuutta tarjota uintiopetusta ko. uimarille.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa myös sitä, että uimari ei ole seuran jäsen. Tällöin esim. seuran järjestämä vakuutus ei kata ohjatussa harjoitustilanteessa tapahtuneiden vammojen hoitokuluja.

Valmennusryhmä 1 uimareilla on kuitenkin mahdollisuus anoa seuran hallitukselta harjoitusmaksun alentamista, mikäli uimari on perustellusta syystä estynyt osallistumasta ryhmänsä harjoituksiin pääosan harjoituskaudesta. Perusteltuja syitä ovat terveydelliset syyt, varusmiespalvelu, asuu tai opiskelee tai työskentelee toisella paikkakunnalla tai muut hallituksen hyväksymät syyt. ( 4 /2009)

Uinnin lopettaminen:

Lopettamisesta on tehtävä ilmoitus mahdollisimman nopeasti, jotta lopettavan uimarin tilalle saadaan nostettua uimareita varasijoilta, ja jäsenrekisterit sekä laskutus pysyvät ajan tasalla.

Ilmoitus uinnin lopettamisesta tehdään uimarin ryhmän vastuuvalmentajalle ja Myclubin kautta pyyntö uimarin tilin poistamiseksi.

Muutokset:

Mikäli uimarin vanhemmat haluavat tarkistaa tai esittää muutosta uimarilta perittäviin maksuihin, on asiasta tehtävä aina kirjallinen esitys uimaseuran hallitukselle, joka käsittelee anomuksen ja vastaa siihen kirjallisesti.

Yhteystiedot: hallitus@sc-rovaniemi.com