Hinnasto ja harjoittelumaksu käytäntö

Hinnasto 2021-2022 * uintivuosi koostuu syyskaudesta ja kevätkaudesta


Valmennusryhmä 1

430€ / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Valmennusryhmä 2 

380€ kausi (sisältää jäsenmaksun)

Valmennusryhmä 3

320€ (sisältää jäsenmaksun)

Valmennusryhmä 4

260 € kausi (sisältää jäsenmaksun)

Masters

1 krt vko 180/ kausi ja 2 krt vko/ 230 € kausi (sisältää jäsenmaksun)

Aikuisten tekniikka

1 krt /vko 180€ kausi 2 krt/ vko 220€ / kausi

 

Nuorten harrasteryhmä

1 krt / vko 190 € / kausi (sisältää jäsenmaksun)

2 krt /vko 220 €/kausi

3 krt/ vko 260 € /kausi

Aikuisten harraste

1 krt vko 190€/ kausi (sisältää jäsenmaksun)

2 krt /vko 220€ /kausi

 

Miniuimakoulu (MUK)

1 krt / vko 180€ ja 2 krt/vko 230€ /kausi (sisältää jäsenmaksun)

Perusuimakoulu (PUK)

1 krt / vko 170€ / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Laguuni

1 krt / vko 160€ / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Vesipeto

1 krt/ vko 160€ / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Vesipallo

1 krt / vko 160€ kausi 2 krt/vko 210€ /kausi.

Seuran muissa ryhmissä uivat 50€/kausi

Harjoitus- ja jäsenmaksukäytännöt 2022:

Uimarilta peritään harjoitusmaksu, joka sisältää myös seuran jäsenmaksun. Uintivuosi koostuu kahdesta kaudesta. Kaudet ovat syyskausi (syyskuu – joulukuu) ja kevätkausi (tammikuu – toukokuu) ja kesäkausi (kesäkuu – elokuu). Valmennusryhmien kausi alkaa jo elokuussa.

Harjoitusmaksun suuruuden määrittelee uimarin tasoryhmä. Harjoitusmaksu on määritelty harjoituskertojen ja -keston mukaisesti. 

 

Sisaralennus:

Seuralla ei ole käytössä sisaralennusjärjestelmää.

Laskutus:

Seura laskuttaa ryhmien harjoitus- ja jäsenmaksut noin kolme viikkoa virallisten harjoitusten alkamisen jälkeen. Mikäli uimari lopettaa harjoittelun kesken uintikauden, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua, tai osaa maksusta.

Samoin, jos uimari ei pysty osallistumaan kaikkiin ryhmänsä harjoituksiin, esimerkiksi toisen harrastuksen johdosta, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua, tai osaa maksusta, tai ryhdy maksujärjestelyihin.  Vaihtoehtona on osallistua paremmin aikatauluihin sopivan ryhmän harjoituksiin. 

Laskuissa on normaali eräpäivä – ja viivästyskorkokäytäntö. Erääntyneet laskut annamme perintätoimiston perittäväksi.

Maksujen laiminlyönti

Harjoittelumaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa, että seuralla ei ole velvollisuutta tarjota uintiopetusta ko. uimarille.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa myös sitä, että uimari ei ole seuran jäsen. Tällöin esim. seuran järjestämä vakuutus ei kata ohjatussa harjoitustilanteessa tapahtuneiden vammojen hoitokuluja.

Valmennusryhmä 1 uimareilla on kuitenkin mahdollisuus anoa seuran hallitukselta harjoitusmaksun alentamista, mikäli uimari on perustellusta syystä estynyt osallistumasta ryhmänsä harjoituksiin pääosan harjoituskaudesta. Perusteltuja syitä ovat terveydelliset syyt, varusmiespalvelu, asuu tai opiskelee tai työskentelee toisella paikkakunnalla tai muut hallituksen hyväksymät syyt. ( 4 /2009)

Uinnin lopettaminen:

Lopettamisesta on tehtävä ilmoitus mahdollisimman nopeasti, jotta lopettavan uimarin tilalle saadaan nostettua uimareita varasijoilta, ja jäsenrekisterit sekä laskutus pysyvät ajantasalla.

Ilmoitus uinnin lopettamisesta tehdään uimarin ryhmän vastuuvalmentajalle ja Myclubin kautta pyyntö uimarin tilin poistamiseksi.

Kilpailut:

Kilpailuihin liittyvät kustannukset maksaa aina uimari. Seura hoitaa keskitetysti kuljetuksen, majoitukset, ruokailut ja kilpailustartit ja laskuttaa ne uimarilta kilpailujen jälkeen.

Ikm ja sm finaaleihin osallistuvien uimareiden starttimaksut maksaa seura.

Suomen uimaliiton luvalla järjestetyissä kisoissa on uimarilla oltava voimassa oleva kilpailulisenssi, tämän uimari hankkii omatoimisesti uimaliiton sivujen kautta. https://www.uimaliitto.fi/info/blue-card-lisenssi/

Muutokset:

Mikäli uimarin vanhemmat haluavat tarkistaa tai esittää muutosta uimarilta perittäviin maksuihin, on asiasta tehtävä aina kirjallinen esitys uimaseuran hallitukselle, joka käsittelee anomuksen ja vastaa siihen kirjallisesti.

Yhteystiedot: hallitus@sc-rovaniemi.com