Hinnasto ja harjoittelumaksu käytäntö

Hinnasto 2020-2021


Valmennusryhmä 1

6 krt / vko 390 € kausi + jäsenmaksu 35 €

Valmennusryhmä 2 

5 krt / vko 340 € kausi + jäsenmaksu 35 €

Valmennusryhmä 3

3 krt / vko 295€ + jäsenmaksu 35€

Valmennusryhmä 4

2 krt /vko 220 € kausi + jäsenmaksu 35 €

Masters

3 krt / vko (1 ohjattu) 210 € kausi (sisältää jäsenmaksun)

Aikuisten tekniikka

1 krt /vko 170€ kausi 2 krt/ vko 195€

Nuorten harrasteryhmä

1 krt / vko 180 € / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Miniuimakoulu (MUK)

1 krt / vko 180€ ja 2 krt/vko 205€ /kausi (sisältää jäsenmaksun)

Perusuimakoulu (PUK)

1 krt / vko 165 € / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Laguuni

1 krt / vko 155€ / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Vesipeto

1 krt/ vko 155€ / kausi (sisältää jäsenmaksun)

Vesipallo

1 krt / vko 155€ kausi 2 krt/vko 180€ /kausi. Seuran muissa ryhmissä uivat 40€/kausi

Harjoitus- ja jäsenmaksukäytännöt 2021:

Uimarilta peritään harjoitusmaksu ja jäsenmaksu uintikausittain. Kaudet ovat syyskausi (syyskuu – joulukuu) ja kevätkausi (tammikuu – toukokuu) ja kesäkausi (kesäkuu – elokuu).

Kesäkauden harjoittelusta ei peritä jäsenmaksua, vaan erillinen kesäharjoittelumaksu.

Harjoitusmaksun suuruuden määrittelee uimarin tasoryhmä. Harjoitusmaksu on määritelty harjoituskertojen ja -keston mukaisesti. https://sc-rovaniemi.com/seura/hinnasto/

Jäsenmaksu on kaikille uimareille aina sama, riippumatta uimarin harjoituskertojen määrästä tai -ajasta.

Sisaralennus:

Seuralla ei ole käytössä sisaralennusjärjestelmää.

Laskutus:

Seura laskuttaa ryhmien harjoitus- ja jäsenmaksut noin kolme viikkoa virallisten harjoitusten alkamisen jälkeen. Mikäli uimari lopettaa harjoittelun kesken uintikauden, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua, tai osaa maksusta.

Samoin, jos uimari ei pysty osallistumaan kaikkiin ryhmänsä harjoituksiin, esimerkiksi toisen harrastuksen johdosta, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua, tai osaa maksusta, tai ryhdy maksujärjestelyihin.  Kaikki poikkeusjärjestely tulee sopia ennen harjoitusten alkua. 

Laskuissa on normaali eräpäivä – ja viivästyskorkokäytäntö. Erääntyneet laskut annamme perintätoimiston perittäväksi.

Maksujen laiminlyönti

Harjoittelumaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa, että seuralla ei ole velvollisuutta tarjota uintiopetusta ko. uimarille.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa myös sitä, että uimari ei ole seuran jäsen. Tällöin esim. seuran järjestämä vakuutus ei kata ohjatussa harjoitustilanteessa tapahtuneiden vammojen hoitokuluja.

Edustusryhmän uimareilla on kuitenkin mahdollisuus anoa seuran hallitukselta harjoitusmaksun alentamista, mikäli uimari on perustellusta syystä estynyt osallistumasta ryhmänsä harjoituksiin pääosan harjoituskaudesta. Perusteltuja syitä ovat terveydelliset syyt, varusmiespalvelu, asuu tai opiskelee tai työskentelee toisella paikkakunnalla tai muut hallituksen hyväksymät syyt. ( 4 /2009)

Uinnin lopettaminen:

Lopettamisesta on tehtävä ilmoitus mahdollisimman nopeasti, jotta lopettavan uimarin tilalle saadaan nostettua uimareita varasijoilta, ja jäsenrekisterit sekä laskutus pysyvät ajantasalla.

Ilmoituksen lopettamisesta voi tehdä uimarin ryhmän vastuuvalmentajalle tai sähköpostilla ryhmat@sc-rovaniemi.com.

Kilpailut:

Kilpailuihin liittyvät kustannukset maksaa aina uimari. Seura hoitaa keskitetysti kuljetuksen, majoitukset, ruokailut ja kilpailustartit ja laskuttaa ne uimarilta kilpailujen jälkeen.

Suomen uimaliiton luvalla järjestetyissä kisoissa on uimarilla oltava voimassa oleva kilpailulisenssi, tämän uimari hankkii omatoimisesti uimaliiton sivujen kautta. https://www.uimaliitto.fi/info/blue-card-lisenssi/

Muutokset:

Mikäli uimarin vanhemmat haluavat tarkistaa tai esittää muutosta uimarilta perittäviin maksuihin yms., on asiasta tehtävä aina kirjallinen esitys uimaseuran hallitukselle, joka käsittelee anomuksen ja vastaa siihen kirjallisesti.

Yhteystiedot: hallitus@sc-rovaniemi.com